Vi kan klarer alt om omkring transport til og fra vårt verksted.

Vi kjører f.eks. til Oslo-området en til to gange i måneden.

Ta kontakt og hør nærmere om priser og muligheterne.