Fransk flett

Priserne på rotting flett starter på 40 NOK pr. hul. Det er de stoler som er lette å flette.
Andre stoler kan ha tette hul eller buet sete/rygg og tynn rotting som gjør arbeidet mer langsomlig.

Derfor er det ulike priser på fransk flett, da den kan have variende sverhetsgrader og derfor tar lenger tid å flette.

Et pris eksempel regnes ut slik: Tæl hullerne rundt et sete (som er helt flat og har gjennomgående huller), eksempelvis 102 stk. Prisen på setet vil da bli 102*40= 4080 NOK.

Et nyt sete med rotting flett tar vanligvis 2 hele arbeidsdager. På grunn av stor etterspørsel kan jeg desverre ikke love nå stolen blir ferdig fletta.

Ta kontakt om du har en gammel stol med fransk flett, så finner vi prisen på nettopp din stol og en tid til reparasjon.