Thonet Wiener Cafe Stol

Thonet Wiener Cafe Stol

Udskiftning av maskinflet (fransk flett)