Jærstoler

Prisen på et nytt sete varierer, da der er ulike størrelser på jærstoler.

Pris 14 NOK pr. CM (største bredde + største dybde på seteflett)

Eksempelvis et sete som måler 50 CM i bredden og 30 CM i dybden, vil koste 50+30*14= 1120 NOK.

Nytt sete på Jærstoler flettes med sjøgress ø 4,0-4,5mm

Ta kontakt og hør hvad din stol vil koste.